"when we wake up in the morning, we have two simple choices. go back to sleep and dream, or wake up and chase those dreams. choice is yours..."

Wednesday, 13 July 2011

:: New Logo University Malaysia Pahang ::

Dimaklumkan bahawa Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat (KUKTEM) telah diwartakan pada 16 Februari 2002 sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-16.

Berkuatkuasa mulai 01 Februari 2007, pihak Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pertukaran nama kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) kepada Universiti Malaysia Pahang (UMP).


Sehubungan itu, alamat dan logo UMP yang telah diterima dan dilaksanakan secara rasmi adalah seperti berikut:


Alamat:


UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG,

KAMPUS GAMBANG,
LEBUHRAYA TUN RAZAK,
26300 GAMBANG,
KUANTAN, PAHANG
Tel: 09-549 3232 / 2512
Faks: 09-549 9181
Web: www.ump.edu.my

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...